Sprostowanie przetargu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim

informuje, że w ogłoszeniu, które ukazało się w dniu 22.05.2017 roku mającego na celu ustalenie podmiotu wykonującego przebudowę instalacji odpylania spalin z zastosowaniem technologii odśrodkowej separacji cząstek popiołu lotnego ze spalin kotła KRm 125 nr eksploatacyjny 2 w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zainstalowanego w kotłowni eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim

Czytaj dalej Sprostowanie przetargu

Przebudowa instalacji odpylania spalin

Nowy Dwór Gdański, 22.05.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

na:

 
„Przebudowę instalacji odpylania spalin z zastosowaniem technologii odśrodkowej separacji cząstek popiołu lotnego ze spalin kotła KRm 125 nr eksploatacyjny 2 w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zainstalowanego w kotłowni eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim”

Nr postępowania PEC-1/ZP/2017

Czytaj dalej Przebudowa instalacji odpylania spalin