O firmie

Nasze Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej znajduje się w Nowym Dworze Gdańskim, w województwie pomorskim.

Działalność prowadzimy już od 1995 roku do chwili obecnej, zapewniając najwyższą jakość usług.

Podstawowym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest dystrybucja i wytwarzanie ciepła, a głównym zadaniem jakie Spółka realizuje jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zapotrzebowania na ciepło.

Odbiorcami ciepła są mieszkańcy budownictwa wielorodzinnego, odbiorcy indywidualni, jak również zakłady przemysłowe, podmioty gospodarcze oraz obiekty użyteczności publicznej.

Skład Zarządu :

  • Danuta Początek – Prezes
  • Lidia Kapiszka – Prokurent

Skład Rady Nadzorczej:

  • Jarosław Tkaczyk – Przewodniczący
  • Sławomir Brzeziński – Sekretarz
  • Henryk Kłębucki, Mirosław Olszewski i Krzysztof Szyszka – Członkowie