Przebudowa instalacji odpylania spalin

Nowy Dwór Gdański, 22.05.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

na:

 
„Przebudowę instalacji odpylania spalin z zastosowaniem technologii odśrodkowej separacji cząstek popiołu lotnego ze spalin kotła KRm 125 nr eksploatacyjny 2 w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zainstalowanego w kotłowni eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim”

Nr postępowania PEC-1/ZP/2017

Załączniki:

Ogłoszenie przetargu
SIWZ Rozdział A – Instrukcja dla wykonawców
SIWZ Rozdział B – PFU
SIWZ_Rozdzial C – wzór umowy
Mapa sytuacyjno wysokościowa – Załącznik 1 do PFU
Badanie wentylatora – Załącznik 2 do PFU
Odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.05.2017 r.