Przedłużenie terminu

Przedłuża się termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z ofertami wstępnymi do dnia 09.06.2017 r., godz. 12.00.