Sprostowanie przetargu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim

informuje, że w ogłoszeniu, które ukazało się w dniu 22.05.2017 roku mającego na celu ustalenie podmiotu wykonującego przebudowę instalacji odpylania spalin z zastosowaniem technologii odśrodkowej separacji cząstek popiołu lotnego ze spalin kotła KRm 125 nr eksploatacyjny 2 w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zainstalowanego w kotłowni eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim

w rozdziale A SIWZ pkt. X ust. 11

zamiast: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.,
PL. WOLNOŚCI 22,
82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI
„OFERTA NA PRZEBUDOWĘ INSTALACJI ODPYLANIA SPALIN Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII ODŚRODKOWEJ SEPARACJI CZĄSTEK POPIOŁU LOTNEGO ZE SPALIN KOTŁA KRM 125 NR EKSPLOATACYJNY 2 W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 05.06. 2017 R. GODZ. 12.15″

powinno być: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.,
PL. WOLNOŚCI 22,
82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI
„OFERTA NA PRZEBUDOWĘ INSTALACJI ODPYLANIA SPALIN Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII ODŚRODKOWEJ SEPARACJI CZĄSTEK POPIOŁU LOTNEGO ZE SPALIN KOTŁA KRM 125 NR EKSPLOATACYJNY 2 W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM …………… R. GODZ. 12.15″

w rozdziale A SIWZ pkt XI ust.1

zamiast: 1. OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIURZE PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O., PL. WOLNOŚCI 22, 82 -100 NOWY DWÓR GDAŃSKI, W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE /NIEPRZEJRZYSTYM OPAKOWANIU/ NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 05.06.2017 R. DO GODZ. 12.00.

powinno być: 1. OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIURZE PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O., PL. WOLNOŚCI 22, 82 -100 NOWY DWÓR GDAŃSKI, W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE /NIEPRZEJRZYSTYM OPAKOWANIU/ NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA ……………. R. DO GODZ. 12.00.

w rozdziale A SIWZ pkt. XI ust. 7

zamiast: 1. OTWARCIE ZŁOŻONYCH OFERT OSTATECZNYCH NASTĄPI KOMISYJNIE W BIURZE PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O., PL. WOLNOŚCI 22, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI W DNIU05.06.2017 R. GODZ. 12.15.

powinno być: 1. OTWARCIE ZŁOŻONYCH OFERT OSTATECZNYCH NASTĄPI KOMISYJNIE W BIURZE PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O., PL. WOLNOŚCI 22, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI W DNIU …………. R. GODZ. 12.15.